Abattoir Meaning In Urdu

Abattoir: (n) A public Slaughterhouse for cattle, sheep, etc
ذبح خانہ – کمیلا ۔ بوچڑ خانہ ۔ مذبح ۔ مسلخ

Roman Urdu

اردو

Zibahkhana Kamila ذبح خانہ – کمیلا
Bochar khana بوچڑ خانہ
Mazbih Maslikh مذبح ۔ مسلخ
Abatement Abbess