Abated Meaning In Urdu

Abated: Became less severe or widespread
کم کیا ,تخفیف کیا ,کم ہوا ,مدھم پڑا ۔ ہلکا کیا ۔ گھٹایا

Roman Urdu

اردو

kam kiya کم کیا
Takfeef Ki Takhfeef Hui تَخفِيف کی یا ہوہی
Thora kia Thora Hua تھوڑا کیا یا تھوڑا ہوا
Abate Abatement